Inzicht in de microstructuur van materialen

De "microstructure" afdeling van ThermoFisher, ook gekend als het voormalige Carlo Erba, is producent van apparatuur voor de karakterisatie van eigenschappen van materialen in vaste vorm en poedervorm. Bekende analysetechnieken zoals heliumpyknometrie voor dichtheidsmeting en kwikporosimetrie voor de bepaling van poriëndistributie worden aangevuld met specifieke apparatuur voor chemische en fysische gasadsorptie, en katalysatorkarakterisatie.

Thermo Microstructure website