Een verse kijk op oppervlaktekwaliteit

Het Franse bedrijf Visuol, een spin-off van de Arcelor R&D groep, is sinds 1994 producent van oppervlakte-karakterisatie apparatuur gebaseerd op deflectometrie en stereocorrelatie.

Met deze technologie kan zowel de buiging en vlakheid van een oppervlak van meerdere m² als de ruwheid op micronschaal gemeten worden. Hierdoor wordt het voor het eerst mogelijk om een visuele inspectie op een objectieve manier te kwantificeren.

Visuol website