15 juni 2015

Elektronenmiscroscopie in het onderzoek naar materiaalkarakterisatie

Het belang van elektronenmicroscopie in het onderzoek naar materiaalkarakterisatie - een interview met Prof. Colin Humpreys, Cambridge University.