Berghof easyH2O analysetoestel voor de bepaling van het watergehalte

Het Berghof easyH2O analysetoestel bepaalt selectief het watergehalte in een monster door middel van thermo-coulometrische detectie. Hiertoe wordt het monster opgewarmd in een gesloten monsterbuis, en het verdampte water wordt naar de sensor geleid. In tegenstelling tot de gravimetrische meettechnieken voor vocht wordt het resultaat niet verstoord door andere vluchtige bestanddelen die samen uit het monster verdampen met het water. De Berghof easyH2O levert reproduceerbare en nauwkeurige resultaten. Bovendien is een afzonderlijke bepaling mogelijk van water aan het oppervlak van het monster, capillair water en gebonden water. Zelfs sterk gebonden water wordt vrijgegeven en bepaald door middel van verhoging van de temperatuur tot 400°C. De resultaten komen overeen met die van een Karl Fischer titratie. In tegenstelling tot Karl Fischer zijn er echter geen speciale of giftige chemische reagentia nodig voor waterbepaling met de easyH2O. Voor meer informatie, klik hier.

Precisa vochtbalansen

Indien u snel een bepaling wilt van het vochtpercentage of een ander solvent in een bepaald produkt, dan is een vochtbalans het meest aangewezen instrument.
 
Een vochtbalans is een eenvoudige thermogravimetrische analyse waarbij in een balans die voorzien is van een oven, een monster wordt opgewarmd tot de gevraagde eindtemperatuur. Afhankelijk van het massaverlies als functie van de tijd of in functie van een zelfgekozen stabiliteitscriterium wordt het toestel uitgeschakeld.

Precisa levert meerdere types vochtbalansen. Een zeer eenvoudig meetprincipe met kleine massa's met een applicatietemperatuur tot 230°C wordt gebruikt in de XM 60 reeks (XM60, XM50, XM66…). De XM120 reeks vochtbalansen leveren hoge precisie, ook voor grotere massa's, tot hogere temperaturen en de mogelijkheid tot aansturen via PC. Meer info op de Precisa website.

Meer informatie