PS Analytical analysetoestellen voor kwik (Hg), arseen (As), antimoon (Sb) en seleen (Se)

Het Millennium Merlin analysetoestel voor de bepaling van kwik (Hg) in waterige matrices van PS Analytical heeft dankzij detectie met atomaire fluorescentie een zeer groot lineair bereik en een extreem lage detectielimiet van minder dan 1 ng/l kwik. Het Millennium Excalibur analysetoestel combineert hydridevorming met detectie via atomaire fluorescentie en haalt zo detectielimieten van 10 ng/l in waterige matrices, voor arseen (As), antimoon (Sb) en seleen (Se).

Speciatie:

Zowel de Millennium Merlin als de Millennium Excalibur kunnen gekoppeld worden aan een HPLC systeem en UV cracking, wat ook de mogelijk biedt om speciatie te doen van kwik (Hg), arseen (As), antimoon (Sb) en seleen (Se). Ook in organische vloeistoffen of organische extracten kan een kwikspeciatie uitgevoerd worden door koppeling van de Merlin AFS kwikdetector met een GC. Voor meer informatie over speciatie, klik hier.

Kwik (Hg) in gassen en solventen:

Het PS Analytical Sir Galahad analysetoestel voor kwikbepaling in gassen bevat een 'purge & trap' eenheid, gekoppeld aan de Millennium Merlin optiek en electronica, waarmee absolute detectielimieten tot onder 0,1 picogram kwik (Hg) worden bereikt. De detectie met atomaire fluorescentie en de specifieke Amasil absorptiebuisjes zijn ook verwerkt in de ISO standaardmethode voor metingen in aardgas. Mits het gebruik van de juiste accessoires voor monstervoorbereiding kan de Sir Galahad kwikanalyser ook gebruikt worden voor de bepaling van zeer lage gehaltes van kwik (Hg) in vluchtige solventen en nafta. Voor meer informatie, klik hier.

Online analysetoestellen voor de bepaling van kwik (Hg):

Het gamma van PS Analytical bevat ook een aantal online analysetoestellen voor kwikbepaling. Toepassingen zijn o.a. de bepaling van kwik (Hg) in rookgassen (CEM), in aardgas, in organische vloeistofstromen, in waterige processtromen, en in omgevingslucht. Voor meer informatie, klik hier.

Meer informatie