Bruker Elemental CS/ONH analysetoestellen

Op basis van de knowhow van vele tientallen jaren biedt Bruker Elemental innovatieve oplossingen voor snelle en nauwkeurige CS en ONH analyse.

Het G4 ICARUS HF analysetoestel is ideaal voor een snelle en nauwkeurige, gelijktijdige bepaling van koolstof en zwavel in een grote verscheidenheid van vaste stoffen. De G4 ICARUS HF met hoogfrequente inductieoven combineert een uniek ontworpen verbrandingszone met een volledig geautomatiseerd reinigingssysteem. Hierbij wordt na de analyse, door middel van perslucht, de stoffilter automatisch schoongemaakt, en wordt het stof terug opgevangen in het monsterkroesje. Dit resulteert in aanzienlijk minder onderhoud, en dus ook in een maximale productiviteit. Detectie gebeurt met een NDIR detector.


Het G8 GALILEO ONH analysetoestel voor de bepaling van zuurstof, stikstof en waterstof is gebaseerd op de ‘Inert Gas Fusion’ methode (IGF). Een vast monster wordt gesmolten in een grafietkroes, en dit bij zeer hoge temperatuur in een draaggasstroom. De gevormde analysegassen worden gemeten in NDIR- en geleidbaarheidsdetectoren.

Diffundeerbare waterstof, bijvoorbeeld in lasnaden (ISO 3690 en AWS4 4.3) en in staal met grote sterkte, kan eveneens gemeten worden door gebruik van een infrarood-oven, verbonden aan de G8 GALILEO ONH, of met een apart analysetoestel voor diffundeerbare waterstof, de G4 PHOENIX DH.

Meer informatie