Solvias sondes en cellen voor online UV, VIS en NIR

Solvias ontwikkelt sondes en procescellen voor online UV, VIS en NIR analyse van vloeistoffen, gassen en vaste stoffen. Deze zijn vervaardigd uit roestvrij staal, zijn zeer robuust, en zijn voorzien van saffieren vensters. Dit resulteert in optimale spectroscopische prestaties en een zeer hoge weerstand tegen extreme procescondities (corrosiviteit, temperatuur, druk). Verschillende types zijn beschikbaar voor transmissie- en reflectiemetingen. Voor meer informatie, klik hier.

Meer informatie