3-dimensionele vormbepaling van poeders

De microtrac PARTAN geeft een 3-dimensionele analyse van deeltjes die door een trilgoot aangevoerd worden en in een dunne laag voorbij een camera bewegen. Van ieder voorbijtollend deeltje worden tot 7 beelden onder verschillende posities opgenomen. Vervolgens berekent de software voor elk deeltje niet alleen alle conventionele morfologische vormparameters, maar ook bijvoorbeeld een grootste en kleinste dimensie, waaruit dan een maximale en minimale distributiecurve worden berekend.

Verder berekent de PARTAN ook het aantal deeltjes, de grootte-distributie, en de concentratie. Bovendien worden door het unieke meetprincipe alle deeltjes gemeten.

Het toestel kan gebruikt worden in een meetrange van 20 µm tot 35 mm.

Toestellen voor on-line applicaties in productie of uitgerust met een monsterwisselaar zijn eveneens beschikbaar.

Meer info op de Microtrac website.

Vormbepaling van deeltjes in combinatie met laserdiffractie

De Microtrac SI is een foto-optisch dynamisch beeldanalyse toestel voor de vorm- en groottebepaling van suspensies en slurries. De meetrange bedraagt 1 µm tot 1000 µm. De software berekent voor alle deeltjes meer dan 20 vormparameters. Verder kan de Microtrac SI gebruikt worden in een unieke combinatie met de Microtrac Bluewave laserdiffractie analyser waardoor op één en hetzelfde monster simultaan deeltjesgrootte-distributies via laserdiffractie en vormbepaling worden bekomen.

meer info over de Microtrac SI.

Table top electronenmicroscopie

Automatische karakterisatie van vorm en grootte van deeltjes met electronenmicroscopie

De PHENOM table top electronenmicroscoop kan uitgerust worden met ParticleMetric software voor de automatische karakterisatie van deeltjesdistributies (vorm, grootte en aantal) in de range van 100 nm tot 0.1 mm. Door de intuïtieve PHENOM-user interface en de mogelijkheid tot verregaande automatisatie wordt SEM nu niet enkel een ideale tool voor R&D maar ook voor dagelijks gebruik in een productieomgeving.

Meer informatie