Het testen van petrochemische producten was in het verleden met name gebaseerd op intensieve manuele testmethoden, die veel tijd en kennis vergden van de operators. Bovendien werden vaak vraagtekens gezet bij de precisie van de gebruikte methoden. Als gevolg van de vergrote productie, de zogenaamde “Total Quality Assurance Programs” en dus het groeiend aantal analyses zijn veel van deze testmethoden gedurende de jaren geautomatiseerd. Benelux Scientific biedt apparatuur aan voor het bepalen van het vlampunt, de dampspanning, de viscositeit, distillatieparameters van brandstof, alsook een draagbaar FT-IR toestel voor de bepaling van een zeer ruim gamma aan parameters in brandstof.