Viscometers

De MINIVIS II compacte draagbare viscometer van Grabner Instruments werkt volgens het 'falling ball' principe. De meting gebeurt automatisch bij een gecontroleerde temperatuur. Door het gebruik van reflectiesensoren is het ook mogelijk om donkere stalen zoals zware olie en zwarte inkt te meten met een grote accuraatheid en reproduceerbaarheid. Het kleine monstervolume en het gebruiksgemak maken het bovendien heel makkelijk om het toestel zeer snel te spoelen tussen twee analyses door.

De JETVISC van PSL Rheotek voor de bepaling van kinematische viscositeit van petroleumproducten bij temperaturen onder 0°C. Typische applicaties zijn de bepaling van viscositeit van vliegtuigbrandstof (jet fuel), transformatorolie, remvloeistof en smeerolie voor lage temperatuur toepassingen. Testmethodes : ASTM D445, ISO 3104, IP 71 Section 1.

De Multi KV van PSL Rheotek voor de bepaling van kinematische viscositeit van petroleumproducten bij temperaturen onder en boven de 0°C. Typische applicaties zijn de bepaling van viscositeit van vliegtuigbrandstof (jet fuel), transformatorolie, remvloeistof, diesel en smeeroliën. Testmethodes : ASTM D445, ISO 3104, IP 71 Section 1.

De AUTO KV van PSL Rheotek voor de bepaling van kinematische viscositeit van transparante en ondoorzichtige petroleumproducten. Typische applicaties zijn de bepaling van viscositeit van basisolie, geformuleerde olie, gedistilleerde brandstoffen en residuele brandstoffen. Testmethodes : ASTM D975, EN 590, ISO 8217, ASTM D396, ASTM D445, ISO 3104, IP 71 Section 1.

De RPV-1 Two Position Polymer Viscometer van PSL Rheotek voor de bepaling van de viscositeit van polymeren, opgelost in zuur, organische solventen of water. Typische applicaties zijn de bepaling van viscositeit van PA, PET, PVC, PLA, PBT, PC, PE, PP, cellulose acetaat, inkten, biopolymeren, etc.

De RPV-1 Four Position Polymer Viscometer van PSL Rheotek voor de bepaling van de viscositeit van polymeren, opgelost in zuur, organische solventen of water. Typische applicaties zijn de bepaling van viscositeit van PA, PET, PVC, PLA, PBT, PC, PE, PP, cellulose acetaat, inkten, biopolymeren, etc.

De AV2.5 FUELS van PSL Rheotek voor de bepaling van de viscositeit van gedistilleerde en residuele brandstoffen. De AV2.5 FUELS kan geconfigureerd worden om de kinematische viscositeit te meten van brandstoffen bij 40°C, 50°C, 80°C of 100°C. De optionele Peltierkoeling maakt het ook mogelijk om te meten bij 20°C. DE AV2.5 FUELS kan zowel transparante als donkere brandstoffen meten. Het toestel is voorzien van een verwarmd monsterblok, in-line filtratie, fluorpolymeren capilaire buisjes en in-situ solventreiniging. Testmethodes : ASTM D975, EN 590, ISO 8217, ASTM D396, IP 543.

De AV2.5 LUBES van PSL Rheotek voor de bepaling van de viscositeit van zuivere en gebruikte smeerolie. De AV2.5 LUBES kan geconfigureerd worden om de viscositeit te meten van smeerolie bij 40°C en 100°C. DE AV2.5 LUBES kan zowel transparante als donkere smeerolie meten. Het toestel is voorzien van een verwarmd monsterblok, in-line filtratie, fluorpolymeren capilaire buisjes en in-situ solventreiniging. Testmethodes : SAE J300, SAE J306, ISO 3348, IP 543.

De AV2.5 DV van PSL Rheotek voor de bepaling van de dynamische viscositeit van transparante en ondoorzichtige vloeistoffen, zoals petroleumproducten en oplossingen van polymeren. De AV2.5 DV kan geconfigureerd worden om de dynamische viscositeit te meten van 40°C tot 100°C, of van 20°C tot 30°C mits gebruik van een peltierkoeling. Testmethode : IP 543.

Meer informatie