Viscositeitstandaarden

Conostan, bekend om zijn oliestandaarden, biedt viscositeitstandaarden aan dewelke vervaardigd zijn in overeenstemming met de ASTM D 2162 norm. De Conostan gecertificeerde viscositeitstandaarden worden gebruikt voor de kalibratie en verificatie van verschillende soorten viscosimeters, zoals glazen capillaire viscometers , rotatieviscometers en kogelvalviscometers. De bepaling van de kinematische en dynamische viscositeit gebeurt in overeenstemming met ASTM D 445/446, ISO 3104/3105 en ISO/IEC 17025 en zijn traceerbaar naar NIST (National Institute of Standards and Technology). Alle kalibraties zijn gebaseerd op de master viscometer procedures zoals beschreven in ASTM D 2162 en de NIST waarde van 1,0016 mPa.s (centipoise) voor water bij 20°C.

Meer informatie : Conostan viscositeitstandaarden

Meer informatie