ACTIVITEITEN

Het tweedaagse event 'Technology Days' dat op 7 en 8 juni doorgaat in Technopolis Mechelen biedt u de mogelijkeheid om in detail kennis te maken met de nieuwste technologie op het vlak van materiaalkarakterisatie. We bieden verschillende opties om uw bezoek optimaal te laten renderen:

  • Een individuele toer langs de verschillende standen om kennis te maken met de nieuwste technologie tijdens de live demo's

  • Maak een afspraak met één of meerdere van onze leveranciers voor een bespreking van uw applicaties. Vermeld uw keuze van leverancier(s), dag en uur op de inschrijving met een korte omschrijving van uw applicatie. We proberen deze keuzes zo goed mogelijk te respecteren en zullen u verwittigen mocht er een overlapping zijn met andere afspraken

  • Breng uw monsters mee voor een live test. Indien de complexiteit of de de duur van de test niet toelaten deze tijdens het event te organiseren, dan worden deze later uitgevoerd. We brengen u hiervan vooraf op de hoogte. Vermeld op uw inschrijving het type monster, gewenste techniek en dag en uur.

  • Sluit uw deelname af met een bezoek aan Technopolis

TECHNOLOGIES ON DISPLAY:

MECHANISCHE TESTEN 

De bepaling van mechanische eigenschappen van materialen vereist niet alleen robuuste testmachines, maar evenzeer ook kennis van bepaalde terminologiën en berekeningen. Tijdens de productvoorstelling van Tinius Olsen verneemt u alvast veel over de nieuwste evoluties en mogelijkheden omtrent trek- en drukproeven in allerhande applicaties. 

Demonstratie: TINIUS OLSEN H5ST tensile compression tester

THERMISCHE ANALYSE

Thermische stabiliteit, samenstelling van materialen, enthalpie veranderingen, specifieke warmte, ... zijn thermische eigenschappen die worden besproken door Netzsch GmbH. U kunt uw experimentele uitdaging of applicatieve vraag voorleggen aan de product expert en zal bijleren omtrent thermische analyse binnen andere industrieën.

Demonstratie: DSC Polyma
                       STA simultaneous DSC-TGA analyzer


OPPERVLAKTE ANALYSE

U kunt via de bepaling van de contacthoek en de grensvlakspanning dieper inzicht krijgen in het karakteriseren van oppervlaktebehandelingen, hechting van coatings en benatting van allerhande oppervlakken. Dataphysics is gespecialiseerd in het ontwikkelen van meetmethodes alsook in meetadvies. Tijdens Technology Days kunt u kennis maken met een van de applicatiespecialisten en luisteren naar de ervaringen en mogelijkheden van deze marktleider in geavanceerde grensvlakmetingen.

Demonstratie: OCA25 contacthoekmeter
                        DCAT 9T tensiometer


DEELTJESKARAKTERISATIE

Deeltjesanalyse apparatuur wordt in vrijwel iedere industrie ingezet. Microtrac wil daarin verder gaan met u en inzicht en oplossingen aanleveren aan bedrijven die complexe product- en proces problemen ervaren gelinkt met deeltjes, groot of klein. Maak kennis met de ruime ervaring die Microtrac heeft, of je nu nieuw bent in de particle industrie of een ervaren 'veteraan', u zult er altijd iets van opsteken.

Demonstratie: MICROTRAC S3500 laser diffractie size analyser
                       PARTAN 3D optical size & shape analyser
                       Nanoflex DLS nano-particle size analyser

                       CPS DC24000 disk centrifuge

CPS Instruments toont tijdens Technology Days de CPS Disk Centrifuge DC24000 UHR. Deze Nano-Particle sizer geldt nog steeds als het referentietoestel voor metingen van deeltjesgrootte in de nano-range met een ongekende resolutie en scheidend vermogen.

VERSNELDE VEROUDERINGSTESTEN

Hoe kunt u uw product op een versnelde manier 10 jaar verouderen? Dit is de hamvraag wanneer men over versnelde verouderingstesten praat. Kom er meer over te weten tijdens de uiteenzetting van Q-Lab. Ongetwijfeld zullen nog meer vragen naar voren komen, maar u krijgt alvast een goede basis om dit vaak subjectieve onderwerp onder de knie te krijgen. 

Demonstratie: Q-LAB QSUN Xenon tester
                       Q-LAB QUV UV-tester

ELEKTRONENMICROSCOPIE

De Phenom SEM heeft intussen bewezen een betrouwbare tool te zijn voor het observeren en analyseren van oppervlaktes, onderdelen en particles. De Phenom kan ingezet worden voor kwaliteitsinspectie tijdens productie zowel als elementanalyse van samenstellingen na verwerking of zelfs ruwheidsmetingen of deeltjesvormbepaling. Kom live uw samples opmeten en laat u verrassen door wat deze 'kleine' desktop SEM u kan opleveren. 

Demonstratie: PHENOM ProX table top SEM met EDS element analyse

Digitale microscopie is goed op weg om de klassieke stereomicroscopie te vervangen in alle labs waar microscopie dagelijks wordt gebruikt voor kwaliteitscontrole en R&D opdrachten. Met de Tagarno digitale microscopen kunnen één of meerdere gebruikers simultaan en op een ergonomische manier kleine voorwerpen bekijken op een ultra scherp beeld met een vergrotingsrange tot 600X. Accessoires zoals een laser pointer, XY tafels, focus-stacking capaciteit worden aangevuld met meetsoftware en dataopslag op lokaal netwerk of internet. 

Demonstratie: Tagarno FHD Prestige en Tagarno FHD Zap

PARTICLE ENGINEERING - PROCESS DEVELOPMENT

ProCepT

ProCepT is sinds 1994 gespecialiseerd in het engineeren en produceren van kleinschalige R&D procesapparatuur, gespecialiseerd in 'particle engineering' via droging, agglomeratie, koeling, mixing en coating. Met een gamma van 10 verschillende basistechnologieën kan de klant zijn R&D optimaliseren qua kostprijs en snelheid. Wereldwijd wordt ProCepT apparatuur ingezet voor de ontwikkeling van specifieke deeltjes voor pharma, chemie, biotech en voeding.  

De sterk troeven zijn: compete data rapportering van alle kritische procesparameters, visibiliteit via procestransparantie, combineerbaarheid van meerdere proceseenheden die gekoppeld kunnen worden aan één centrale sturing en klant gerichte engineering met een minimaal productverbruik.

Klik hier voor meer info.
www.procept.com

Xedev

Xedev biedt sinds 2012 diensten aan binnen 'formulatie- en procesontwikkeling'. Xediv is ontstaan vanuit ProCepT, beiden gevestigd op dezelfde loacatie in Zelzate. Met een sterk wetenschappelijk team, een breed gamma aan proces en analytische apparatuur én een gloednieuwe lab infrastructuur levert Xedev 'high tech' diensten o.b.v. het 'fee for service' principe.

De toepassingen bevinden zich o.a. in het 'particle engineeren' zoals oplosbaarheid, gecontroleerde vrijgave, maken van gewenste deeltjesgrootte, stabilisatie van biomoleculen en poederstromingseigenschappen.

Dankzij de transparante-reactieve projectaanpak en de sterke samenwerking tussen de wetenschappelijke (Xedev) en engineering (ProCepT) teams, krijgen de klanten een uniek service aangeboden.

 

Klik hier voor meer info.

www.xedev.com