Dichtheidsmeting van poeders

De THERMO Pycnomatic is het meest geavanceerde toestel beschikbaar op de markt voor de bepaling van absolute dichtheid op vaste stoffen en poeders. De Pycnomatic maakt gebruik van gasverplaatsing, ook gekend als helium- of stikstof pyknometrie. Bovendien kan de methode ook gebruikt worden om op een monster met gekende massa en volume op een snelle en nauwkeurige manier de zuiverheid te bepalen.

Door de ingebouwde temperatuurscontrole is het niet nodig om het toestel geregeld te calibreren, en worden ook meetfouten, veroorzaakt door temperatuursvariaties, uitgeschakeld. kamers in vijf verschillende modellen van 4 ml tot 100 ml zijn eenvoudig uitwisselbaar, waardoor een brede range aan monstervolumes kan gemeten worden.

Download hier meer informatie.

Bepaling van stofgehalte

De Microtrac Dustmon wordt gebruikt voor een snelle en eenvoudige bepaling van het stofgehalte in onder andere bouwaterialen en voedingsmaterialen, farmaceutica, detergenten en meststoffen. Het betreft de meting van de obscuratie van een laser of wit-licht bron, die veroorzaakt wordt door het stof uit een vallende poederstroom. Download de product-brochure of ga naar de microtrac website voor meer info.

Kwikporosimetrie

De THERMO "Pascal" porosimeter-range bestaat uit 3 modules die gecombineerd kunnen worden om het volledige porositeits-spectrum op te meten van een brede variëteit aan poreuze materialen en poeders. Materialen met een grote range aan deeltjesgroottes kunnen probleemloos geanalyseerd worden.  

De volledige monstervoorbereiding en analyse van grote poriën vind plaats in de "Pascal 140" module. De verdere karakterisatie van poriën tot enkele nanometers gebeurt in de hoge-druk modules "Pascal 240" en "Pascal 440".

Download hier de algemene produktbrochure of een overzicht van de specificaties.

Meer informatie