Bepaling van zetapotentiaal

De zetapotentiaal, gedefinieerd als de lading op het oppervlak van deeltjes in een emulsie of suspensie, is een maat voor de stabiliteit van deze emulsie of suspensie. Variaties in zetapotentiaal kunnen leiden tot sedimentatie, oproming of agglomeratie van deeltjes, hetgeen dan weer invloed heeft op bijvoorbeeld de viscositeit en vloei-eigenschappen.

Electro-acoustische bepaling

De Colloidal-dynamics Zetaprobe en Acoustosizer meten zetapotentiaal door snel wisselende spanning door het monster te sturen. De beweging van de deeltjes onder invloed van hun lading (ionenmobiliteit) die daardoor onstaat geeft aanleiding tot een acoustisch signaal. De amplitude van dit signaal is gerelateerd aan de lading van de deeltjes. Deze techniek is uitermate geschikt voor de meting in hoge concentraties tot 60% droge stof. Ook materialen met hoge dichtheid zoals metaaloxiden kunnen perfect gemeten worden.

Meer informatie op de Colloidal Dynamics website.

Optische zetapotentiaalbepaling

De microtrac Zetaview gebruikt micro-electroforese voor de optische bepaling van zetapotentiaal van individuele deeltjes in de range van 0.01 µm tot 50 µm. De beweging van individuele deeltjes wordt getracked met behulp van een blauwe of rode laser in een concentratierange van 106 tot 1010 deeltjes per ml. Deeltjesgrootte kan bepaald worden via de Brownse beweging van de deeltjes.

De "streaming potential" van macromoleculaire oplossingen en dispersies in een grootte-range tot 100 µm en, voor sommige applicaties, in een concentratierange tot 40%, kan bepaald worden met de microtrac Stabino. Via een calibratie kan de streaming potential verder omgerekend worden naar zeta-potentiaal. Dit toestel kan heel snelle pH-titraties uitvoeren. De basis versie zetacheck werkt als een stand-alone potential-analyzer, terwijl de Stabino verder kan uitgerust worden met een 180° DLS deeltjes-grootte module.

Meer informatie