Agro en voeding

Ook in landbouw speelt chemische en fysische karakterisering een belangrijke rol. Voorbeelden hiervan zijn controles in het kader van de voedselveiligheid, het onderzoek naar genetisch gemanipuleerde gewassen of het opvolgen van het groeiproces van verschillende gewassen met diverse meettoestellen. Benelux Scientific levert diverse apparatuur, die onderzoek en kwaliteitscontrole waarborgen.

De voedingsmiddelenindustrie kent vele verschillende facetten. Niet alleen de smaak is tegenwoordig een bepalende factor, ook structuur, stabiliteit en mondgevoel zijn belangrijke parameters. De laatste decennia is apparatuur ontwikkeld om op een objectieve manier sensoriële parameters en textuureigenschappen vast te leggen. Deze worden vaak in combinatie met of als alternatief voor testpanels gebruikt.

Eveneens essentieel zijn analytische testmethoden om de samenstelling of vereiste concentraties van componenten in producten te bepalen. Ook de HACCP richtlijn vraagt nieuwe inspanningen van de voedingslaboratoria voor de controle op het waarborgen van hygiëne.

Benelux Scientific biedt apparatuur voor de bepaling van sensoriële eigenschappen zoals textuur enerzijds en de analytische samenstelling en monsterbereiding anderzijds.