Energie en brandstoffen

Hernieuwbare energie, biobrandstoffen, batterijen, ... zullen de CO2 voetafdruk van onze maatschappij verder bepalen. Intensief onderzoek naar nieuwe materialen en processen begeleidt dit streven naar efficiënte energieproductie.

Voor fossiele brandstoffen is kwaliteitscontrole van essentieel belang als elementair onderdeel van de risicobeheersing voor producenten, handelaren en distributeurs.

Benelux Scientific levert verschillende apparatuur voor monstervoorbereiding, analytische analysen en karakterisering van nieuwe materialen en brandstoffen.