Grabner MINIVAP analysetoestellen voor de bepaling van dampspanning

De Grabner MINIVAP VPXpert en MINIVAP ON-LINE zijn zeer veelzijdige instrumenten voor de automatische bepaling van de dampspanning van benzine en benzinemengsels, ruwe olie, oplosmiddelen en andere chemische verbindingen. De analysetoestellen worden over de hele wereld beschouwd als standaardinstrumenten, die gebruikt worden bij raffinaderijen, olie- en pijpleidingbedrijven, onafhankelijke laboratoria en autofabrikanten.
De MINIVAP VPXpert is een stand-alone unit, waarbij geen accessoires noodzakelijk zijn. Het unieke piston-gebaseerde design voor automatische monsterintroductie en de volume-expansie van de meetcel maakt een kostbare en omvangrijke vacuümpomp overbodig. Het gepatenteerde meetprincipe, gecombineerd met de meest recente standaarden (ASTM D6377 voor ruwe olie en ASTM D6378 voor benzine), vermijdt het koelen van het monster en de verzadigingsstap.

ASTM D6378 voor benzine is de nieuwe drievoudige expansiemethode ontwikkeld door Grabner, en vervangt ASTM D5191, D4953 en D323. Officiële correlatieformules worden genoemd in D6378 en zijn voorgeprogrammeerd in de MINIVAP VPXpert.
ASTM D6377 voor ruwe olie is de nieuwe enkelvoudige expansiemethode en heeft een significant betere nauwkeurigheid dan de klassieke ASTM D323 methode. (ASTM correlatie formules zijn beschikbaar).
De MINIVAP ON-LINE hanteert hetzelfde meetprincipe als de MINIVAP VPXpert, en is voorzien van de nodige accessoires om rechtstreeks de dampspanning in het proces te meten.
Klik op onderstaande links voor de brochures van de MINIVAP VPXPert en de MINIVAP ON-LINE:
Brochure MINIVAP VPXpert
Brochure MINIVAP ON-LINE

Meer informatie