Mineralen, keramiek en glas

De mijnbouw, glasindustrie en keramische nijverheid zijn reeds van in de oudheid gekend. Vandaag zijn het moderne industriesectoren waar snel en efficiënt wordt ingespeeld op de snel veranderende eisen van de consument. Denken we daarbij aan de ontwikkelingen in de nanotechnologie op basis van metaaloxiden en kleiderivaten, bio-keramische implantaten met specifieke porositeit, 3D printtechnologie of zelfreinigend glas. Ook de evolutie van de grondstofprijzen betekent een continue uitdaging om producten te ontwikkelen en te produceren die voor de eindgebruiker betaalbaar zijn. Benelux Scientific biedt behalve apparatuur om fysische, thermische en oppervlakte-eigenschappen te karakteriseren ook technologie voor de bepaling van deeltjesgrootte en analytische samenstelling van materialen.