Accelerating Rate Calorimeter

De Adiabatische reactie calorimeter van Netzsch is het geschikte instrument voor de bepaling van potentieel exotherme (grond-)stoffen en levert daarbij een realistisch "worst case" simulatie onder run-away omstandigheden. De ARC wordt voornamelijk gebruikt voor de ingangs- en uitgangscontrole van chemicaliën, de controle op de veiligheid voor stockage, enz.
Het gelijktijdig meten van temperatuur, druk en temperatuurverandering geeft de gebruiker toegang tot alle noodzakelijke informatie om de potentiële gevaren van materialen en/of processen te kunnen bepalen.

Meer info over de Netzsch ARC calorimeters.

Multiple mode calorimetrie - MMC

Net als een DSC meet de Multiple Module Calorimeter chemische reacties, faseveranderingen, specifieke warmtecapaciteit etc… maar dan op grotere monsters (enkele gram). Dit laat toe om bijvoorbeeld organische/anorganische multifase mengsels te meten.

Meer informatie over de Netzsch MMC.