Laser Flash Technologie - LFA

Thermische geleidbaarheid en diffusiviteit zijn de belangrijkste thermo-fysische materiaal parameters voor de bepaling van het warmtetransport doorheen een materiaal. Voor een meting van thermo-fysische eigenschappen zoals thermische diffusiviteit, is de laser flash technologie een snelle, veelzijdige en precieze meetmethode. 

LFA-normen: ASTM E1461, DIN EN 821

Het Netzsch gamma omvat 3 LFA modellen voor het ganse spectrum aan materialen en temperaturen.

Meer info over de Netzsch LFA.

meting van isolatie-eigenschappen van materialen: Lambda en Hot wire

De Heat Flow Meter (HFM) is het geschikte instrument om de isolatiekwaliteit van grote isolatieplaten van 30x30 of 60x60 cm met een variable dikte van enkele mm tot 20 cm (max) te bemeten. Voor vuurvaste materialen is er de hot wire (TCT) methode.
De Netzsch apparatuur voldoet aan volgende normen:

  • HFM: ASTM C518, ISO 8301, DIN EN 12667 EN 12, JIS A 1412
  • TCT: ISO 8894, ASTM C1113, EN 993-14/15, DIN 51046

Meer info over de Netzsch Lambda-bepaling en hot wire methoden.

Meer informatie