De kwaliteit van oppervlaktewater en afvalwater in België:
Benelux Scientific helpt mee.

De kwaliteit van oppervlaktewater en afvalwater komt de laatste decennia steeds vaker in de aandacht. In België beschikken organisaties zoals de Vlaamse milieumaatschappij VMM of de Service Public de Wallonie SPW voor de controle van waterkwaliteit over een uitgebreid netwerk van meetnetten met honderden punten waar periodiek monsters worden genomen. Op deze monsters gebeuren in het lab een reeks analyses om de fysisch-chemische kwaliteit (parameters zoals fosfaten, nitraten, zware metalen, pesticiden, zuurstof etc…) en de ecologische kwaliteit (denk hierbij bijvoorbeeld aan plantaardige en dierlijke macro- en micro-organismen) te bepalen.

Monstername

Een belangrijk element in deze keten is een correcte en representatieve monstername van waterstalen. Steeds vaker is dit een geautomatiseerd proces waarbij monstername toestellen die op strategische punten in een meetnet opgesteld staan op specifieke tijdstippen automatisch een monster uit een beek,rivier of andere waterstroom nemen. Een voorbeeld van dergelijke toestellen vinden we bij de Duitse fabrikant WaterSam.

WaterSam produceert monsternametoestellen die geprogrammeerd kunnen worden om periodiek of debietsgebonden monsters te nemen en op te slaan in flessen. Er bestaat een groot aanbod aan opties zoals actieve koeling, racks tot 64 monster-flessen, automatische ledig – en spoelfuncties, ingebouwde meetsensoren. Er is ook een draagbare versie voor een tijdelijke monitoring op een specifieke locatie. Deze monsternametoestellen worden ook steeds vaker gebruikt in waterzuiveringsinstallaties of binnen bedrijven die zelf een actief beleid op vlak van zuivering van water uit productie of koelinstallaties voeren.

Hier vindt u meer informatie over de WaterSam monstername toestellen.

BOD en COD

Eenmaal de monsters het lab bereiken is het zaak om deze zo snel mogelijk te analyseren. Voor een netwerk met honderden meetpunten betekent dit al snel honderdduizenden monster per jaar. Dus ook hier wordt vaak de keuze gemaakt voor volledig geautomatiseerde analysesystemen met minimale operator interventie. Als typisch voorbeeld nemen we de SCP Science EasyPREP analysers onder de loep. 

De SCP Science EasyPREP COD-200 en EasyPREP BOD-300 worden beschouwd als een standaard voor de bepaling van de belangrijke BOD en COD waarden. De begrippen chemisch zuurstofverbruik (CZV of in het Engels afgekort COD) en biologisch zuurstofverbruik (BZV of in het Engels afgekort BOD) zijn een maat voor de vervuilingsgraad van een watermonster via de hoeveelheid zuurstof die nodig is om de vervuiling te verwijderen. De BOD geeft aan hoeveel zuurstof micro-organismen nodig hebben om het organische materiaal af te breken. De COD geeft aan hoeveel zuurstof er verbruikt wordt als de vervuiling via een chemisch proces (toevoeging van een sterk zuur) wordt afgebroken.

De SCP Science EasyPREP analysers automatiseren deze analyses. Zo worden de anders manueel uit te voeren stappen zoals het verdunnen, mengen, verwarmen, koelen en de BOD- of COD-analyse van uw watermonsters volledig automatisch uitgevoerd. Bekijk zeker hier de introductiefilm over de EasyPREP.

Voor meer info download hier de product brochure en applicatienota.

Of contacteer onze product specialist met uw vragen.

Gerelateerde berichten

Goed begonnen is half gewonnen: monstervoorbereiding in het analytische lab

Methoden voor monstervoorbereiding in een hedendaags analyselab zijn vaak gekenmerkt door een grote technische complexiteit. Hierdoor zijn de bereidingsstappen, parameters en gebruikte apparatuur in deze processen even kritisch als de analysestap zelf.  Oorzaken zijn de noodzaak aan een hogere throughput van monsters, meer automatisatie van processen en een hogere gevoeligheid van de analyseapparatuur. Een juiste [...]

Kleurmeting van suikeroplossingen, siropen en honing: een echte uitdaging!

Suiker, honing, esdoornstroop, maisstroop, allemaal hebben ze hun eigen uitdagingen als het gaat om consistentie in kleur. Voor veel van deze producten bestaan ook nog specifieke  meetmethoden voor kleurbeoordeling en communicatie van resultaten. Sommige hebben zelfs hun eigen specifieke kleurschalen. Honing wordt bijvoorbeeld soms gemeten in Pfund-waarden, terwijl producenten van esdoornstroop een van de drie [...]

De natuur op haar best dankzij Aralab’s klimaatkamers

Gezond eten is vandaag belangrijker dan ooit. Echter: de gewassen van vandaag zoals granen, zaden, groenten en fruit hebben helaas doorheen de jaren veel van hun voedingswaarde verloren. Gewassen van topkwaliteit verkrijg je dus niet zomaar. Hiervoor is een secuur kweekproces nodig. Vandaag belichten we graag belangrijke aspecten op de weg van zaden tot topproduct. [...]

april 18, 2022