Industrieel afval als vervanger van steenkool voor de productie van cement

Het produceren van cement is een intensief productieproces waarvoor heel wat energie nodig is. Steenkool is hierbij de traditionele energiedrager, maar Schwenk Zementwerke KG, een van de grootste cement- en bouwmaterialen producenten in Duitsland, wil in de nabije toekomst ook andere materialen zoals industrieel afval als energiebron voor de cementproductie te gebruiken.

Dit betekent dat men ook industrieel afval zoals folies, plastic, papier, hout en textiel zou selecteren voor deze processen.

Wettelijk voorgeschreven analyses

De wet schrijft een uitgebreide analyse van soortgelijke materialen voor, alvorens deze thermisch mogen gebruikt worden. Zo dient onder andere het chloorgehalte geanalyseerd te worden. Daarnaast is de ook de calorische waarde van groot belang.

Alvorens men de nodige tests kan uitvoeren, moet het aangeleverde materiaal, dat vaak stukken tot 100 mm bevat, vermalen worden tot een fijnheid van ongeveer 30 – 40 mm, om vervolgens naar een analytische fijnheid van van minder dan 0.25 mm gebracht te worden. 

Fritsch Pulverisette 19: Dé oplossing voor alle moeilijke vermalingen 

Heterogeen materiaal zorgt voor een zeer moeilijke vermaling. Dit zorgde er ook in het verleden voor dat het vermalen van deze materialen niet zonder slag of stoot verliep.

Na heel wat testen besloot Schwenk KG de snijmolen combinatie Fritsch Pulverisette 19 large met geïntegreerde stofafzuiging in te zetten voor deze vermalingen. Het resultaat was op zijn minst veelbelovend en zorgde voor een innovatie in de sector.

Snel en zorgvuldig reinigen

De vroegere generaties snijmolens hadden bepaalde nadelen. Vooral het reinigingsproces was zeer intensief en daar is nu maximaal op ingezet.

Bij de snijmolen combinatie “Fritsch Pulverisette 19 Large/Pulverisette 19 met afzuigsysteem werden de dode ruimtes in de maalkamer geminimaliseerd en ook de handeling voor het verwijderen van de maalkamer onderdelen werd vereenvoudigd.

Ideaal dus voor wie een optimaal snijproces ambieert zonder eindeloos veel tijd te verliezen bij het reinigen na gebruik. Want in heel veel gevallen was het reinigingsproces achteraf minstens even intensief als het verwerken zelf en dit is op zijn minst gezegd onproductief.

Eenvoudige aanvoer

 De aangesloten monster afzuiging zorgt ervoor dat het materiaal relatief makkelijk ingevoerd kan worden. Deze zorgt er tevens voor dat de maalkamer niet verstopt wordt. Alles wordt echt “schoongezogen” en dit is super handig. Testen in het Schwenk laboratorium hebben wel aangetoond dat de restvochtigheid van het materiaal onder de 20% moet liggen.

Waarom kiest men voor de snijmolen combinatie?

Schwenk KG heeft deze snijmolen combinatie gekozen om het proces van het vermalen van heterogene materialen binnen hun diverse bedrijven te vereenvoudigen en te versnellen. De zeer efficiënte werking zorgt ervoor dat er veel minder tijd verloren gaat bij het vermalen van laboratoriummonsters.

Vraag vrijblijvend meer info via de contactpagina en ontdek hoe de Fritsch Pulverisette 19 (Large) ook jouw bedrijfsprocessen kan optimaliseren. 

Gerelateerde berichten

Thermische analyse van keramiek

Thermische analyse speelt een belangrijke rol in het onderzoek van grondstoffen, de optimalisering van fabricageprocessen en de karakterisering van eindproducten in de keramische industrie.  Keramiek is een verzamelnaam voor anorganische niet-metallische producten en grondstoffen die voornamelijk zijn samengesteld uit silicaten, oxiden en andere anorganische verbindingen. Hierbij maken we een onderscheid tussen: glas, witgoed of structurele [...]

QMineral: Nauwkeurige data start bij betrouwbare partners

Begin 2021 besloot QMineral uit Heverlee om te investeren in apparatuur voor de bepaling van deeltjesgrootte. De keuze viel hierbij op de Fritsch Analysette 22 laserdiffractie analyzer die verdeeld wordt door Benelux Scientific.  QMineral is een onafhankelijk laboratorium voor materiaalonderzoek. Zij leveren analytische diensten aan een groot aantal wereldwijde industriële partners. Om deze nauwkeurige data [...]

Analyse van zware metalen met de Bruker Handheld XRF voor een beter milieu

Zware metalen komen van nature voor in ons milieu onder verschillende vormen. We vinden ze onder andere terug in stofdeeltjes in de lucht, en in mineralen, gesteenten en bodems. Daarnaast zijn ze ook terug te vinden in het ecosysteem van de mens. Onder menselijke invloed kan de natuurlijke geo-biogeochemische cyclus beïnvloedt worden en leiden tot [...]